Čím se zabýváme

Naše spo­leč­nost AM Sup­port a.s. se za­bý­vá op­ti­ma­li­za­cí in­ves­tic a je­jich pod­po­rou. Naše hlav­ní stra­te­gie a cíle spo­čí­va­jí ve vy­hle­dá­vá­ní in­ves­tič­ních pří­le­ži­tos­tí a v pří­pa­dě je­jich re­a­li­za­cí je­jich ná­sled­nou pod­po­rou.

Strategie a cíle

Hlav­ní stra­te­gie spo­leč­nos­ti AM Sup­port a.s. spo­čí­vá ve vy­hle­dá­vá­ní in­ves­tič­ních pří­le­ži­tos­tí. V pří­pa­de je­jich re­a­li­za­ce v pod­po­ře těch­to in­ves­tic.

Valná hromada

Datum, čas a místo  konání Valné hromady AM Support a.s. zde bude uveden s dostatečným předstihem včetně uveřejnění pozvánky a příslušných dokumentů

Kontakty

AM Support a.s., IČO: 08872619 Záhřebská 577/33, 120 00  Praha 2 – Vinohrady Tel.: +420 602 703 263,  E−mail: info@amsupport.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25074