Čím se zabýváme

Naše spo­leč­nost AM Sup­port a.s. se za­bý­vá op­ti­ma­li­za­cí in­ves­tic a je­jich pod­po­rou. Naše hlav­ní stra­te­gie a cíle spo­čí­va­jí ve vy­hle­dá­vá­ní in­ves­tič­ních pří­le­ži­tos­tí a v pří­pa­dě je­jich re­a­li­za­cí je­jich ná­sled­nou pod­po­rou.

Strategie a cíle

Hlav­ní stra­te­gie spo­leč­nos­ti AM Sup­port a.s. spo­čí­vá ve vy­hle­dá­vá­ní in­ves­tič­ních pří­le­ži­tos­tí. V pří­pa­de je­jich re­a­li­za­ce v pod­po­ře těch­to in­ves­tic.

Valná hromada

Dobrý den všem akcionářům AM Support a.s.

Dovoluji si Vás pozvat na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 8.12.2022 od 16.45 hod v zasedací místnosti společnosti FN Nano s.r.o. na adrese U Slovanky 1388/5, 18200 Praha 8 – Libeň.

Hlavními body jednání valné hromady bude schválení účetní závěrky společnosti do 30.09.2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

Pozvánku na valnou hromadu společnosti AM Support a.s., která se uskuteční dne 8.12.2022, včetně dokumentů k účetní závěrce za účetní období od 1.10.2021 do 30.9.2022, naleznete zveřejněny v přílohách zde na webových stránkách společnosti.

Současně budou veškeré výše uvedené dokumenty fyzicky k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne 9.11.2022 do dne konání valné hromady v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin.

Věřím, že se společně ve zdraví sejdeme a valná hromada zdárně proběhne.

Děkuji a přeji hlavně hodně zdraví a pohody .

Palo Magyar

2021