Čím se zabýváme

Naše spo­leč­nost AM Sup­port a.s. se za­bý­vá op­ti­ma­li­za­cí in­ves­tic a je­jich pod­po­rou. Naše hlav­ní stra­te­gie a cíle spo­čí­va­jí ve vy­hle­dá­vá­ní in­ves­tič­ních pří­le­ži­tos­tí a v pří­pa­dě je­jich re­a­li­za­cí je­jich ná­sled­nou pod­po­rou.

Strategie a cíle

Hlav­ní stra­te­gie spo­leč­nos­ti AM Sup­port a.s. spo­čí­vá ve vy­hle­dá­vá­ní in­ves­tič­ních pří­le­ži­tos­tí. V pří­pa­de je­jich re­a­li­za­ce v pod­po­ře těch­to in­ves­tic.

Valná hromada

Dobrý den všem akcionářům AM Support a.s

 

Na přelomu ledna a února se podle původního plánu měla uskutečnit řádná valná hromada naší společnosti.

 

Aktuální pandemická situace a přijatá epidemiologická opatření  bohužel ovlivňují mnoho věcí kolem nás a ovlivnily i  konání valné hromady.

 

Valná hromada proto neproběhne klasickým způsobem, ale bude provedeno hlasování akcionářů mimo valnou hromadu ( per rollam )

 

 

– 3.1.2021 Každý akcionář obdrží emailem návrh Rozhodnutí mimo zasedání valné hromady. Současně bude v emailu uveden také způsob, jakým dojde k  hlasování.   

 

–  do 18.1.2021 může každý akcionář podat návrh nebo protinávrh Rozhodnutí mimo zasedání valné hromady. Ve stejném termínu může každý akcionář vznést dotaz, připomínku nebo protest k navrženým bodům hlasování

 

– 19.1.2021 obdrží akcionáři návrh správní rady na rozhodnutí mimo zasedání valné hromady a v případě, že budou podány, též protinávrhy akcionářů,  spolu s hlasovacím lístkem k hlasování k  jednotlivým bodům programu.

 

– do 15 dnů je potřeba vyplněné hlasovací lístky odevzdat !

 

– V krátkosti ke způsobu organizace rozhodnutí mimo zasedání a hlasování :  každý akcionář si vytiskne Návrh rozhodnutí valné hromady mimo zasedání  a Hlasovací lístek  k bodům hlasování.  Hlasovací lístek  nahoře vyplní svými údaji, zaškrtne v  hlasovacím políčku u každého bodu programu zda hlasujte pro nebo  proti  a na konci se podepíše (podpis nemusí být ověřený ) – takto vyplněný hlasovací lístek s Vaším hlasováním  pošlete na adresu sídla společnosti na adresu  Záhřebská 33 , 120 00 Praha – Vinohrady, případně, po předchozí tel. domluvě, můžete odevzdat přímo mně .

 

PŘESNÝ POPIS A POSTUP HLASOVÁNÍ NALEZNETE V PŘÍLOZE U HLASOVACÍHO LÍSTKU !

 

 

– 3.2.2021  proběhne sčítání hlasovacích lístků a následně obdržíte email o tom, jak hlasování u jednotlivých bodů  dopadlo. Sčítání proběhne v přítomnosti členů správní rady, kteří budou mít časový prostor se ho zúčastnit.

 

– obdržené hlasovací lístky budou archivovány k případnému nahlédnutí.

 

Toto je postup konání VH tak, aby vše proběhlo v mezích zákona a každý akcionář měl možnost využít svého hlasovacího práva i  za této  složité epidemiologické situace.

 

 

3.2.2021 odpoledne  je předpokládaný datum, kdy proběhne online připojení akcionářů obou akciových společností, tedy Support Advanced a AM Support. Hostem tohoto připojení bude i pan Procházka.

Podrobné info o tomto on-line připojení Vám zašlu později.

 

Do 18.1.2021 žádám každého akcionáře, který by chtěl dát otázku panu Procházkovi nebo měl jiné otázky  do tohoto on-line připojení, aby tyto otázky poslal emailem na moji adresu paolodipraga@icloud.com.

 

 

Přeji vám všem  vše dobré do roku 2021

Palo Magyar

 

hlasovani_per_rollam_ucetni_zavrerka_AM_Support_2020

PrilohaUcZaverka2020

Ucet_zaverka_Rozvaha2020

Ucet_zaverka_VZZ2020

Datum a čas konání valné hromady společnosti AM Support a.s. bude 16. 12. 2019 v 15.00 hod.
Místo konání: Restaurace Retro, Francouzská 75/4, Praha 2, Vinohrady

Pozvánka

Pozvánka na Valnou hromadu. PDF ke stažení a vytištění.

Učetní závěrka

Účetní závěrka, PDF ke stažení a vytištění.

Kontakty

AM Support a.s., IČO: 08872619 Záhřebská 577/33, 120 00  Praha 2 – Vinohrady Tel.: +420 602 703 263,  E−mail: info@amsupport.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25074